Planeta plná odpadků


Člověk svou průmyslovou činností narušil přirozený koloběh zpracování odpadu a musí se také postarat o likvidaci materiálů, které do panenské přírody nepatří. Ze světa odpadového hospodářství bychom mohli vyzdvihnout některé zajímavé skutečnosti:
bordel u popelnice


Zajímavosti ze světa odpadového hospodářství


Celá jedna šestina z celkové ceny veškerých výrobků padne na úhradu tvorby obalového materiálu, z nichž většina končí v kontejnerech s komunálním odpadem. Jen zhruba pětina těchto obalů je recyklována.
Recyklovaný papír je důležitou surovinou, která šetří životní prostředí. Na jeho výrobu se totiž spotřebuje jen třetina energií (vody, elektřiny a plynu), než na nové papírenské produkty.
radioaktivní odpad
Sklo, které skončí ve volné přírodě, se nerozkládá. Jeho trvanlivost je srovnatelná s kamennými kvádry, jež přežijí i několik desítek tisíc let. Dbejte proto na ukládání skla do kontejnerů k tomu určených, navíc poranění o skleněné úlomky patří k nejzávažnějším.

Také čtete denní tisk a máte rádi tištěné knihy? Obracení stránek totiž uklidňuje mysl, pochopitelně pokud je text pozitivně laděný. Na pouhý metrák novin nebo knih, což představují pouhé dva štosy vyskládané v pokoji od země ke stropu, padne dva a půl vzrostlého smrku. Sbírat a recyklovat papírový odpad se tedy rozhodně vyplatí.
 Plasty – dalo by se říci, že jsme ohroženi plastovou pandemií. Ochránci přírody bijí na poplach, vždyť jen v západní Evropě se spotřeba plastů každý rok rozšíří o téměř pět procent. V průběhu posledního století lidé vyprodukovali tolik odpadků (převážně plastových), že se to vyrovná přibližně množství odpadu vytvořenému lidmi od starší doby kamenné. Jen plastikových tašek (igelitek) je ve světě tolik, že to odpovídá několika stovkám milionů tun ropy.
plastové láhve v síti
Filtry z cigaret a hygienické tampony – zatímco vajgly se rozloží poměrně rychle, i když působí nevábně, totéž neplatí pro tampony. Pohozený nedopalek bude přírodu „zdobit“ pouhých dvanáct let, ale tampon potřebuje k rozkladu necelé jedno tisíciletí.