Strom má své poselství

Každý zasazený strom má své poselství. Pokud jeho životní běh neukončí nějaký vichr nebo jiná kalamita, tak se dožívá poměrně vysokého věku. Jeho objemný kmen svědčí o tom, že je při plné síle, ale je čas proměnit jeho životní etapu. Je to prosté, bude sloužit dál a to po dobu dalších desítek či stovek let. Svojí přítomností a blízkostí bude svým obyvatelům připomínat dary přírody. Je to tak, vždyť dřevo a kámen jsou jedny ze základních stavebních prvků a využíváme jich v různých podobách. Samotné dřevo má dlouhou cestu. Když dřevorubci vykonají své dílo a oddělí kmen od přísunu živin kořenů, skončí v nejbližších dnech na pile. Zde ho čeká proměna. Z kulatého kmene začnou vznikat hranoly, latě, trámy a čeká je další cesta, až se pomalu dostanou ke stavitelům nebo uživatelům.

hranoly vyskládané na sebe

Dřevo je přírodním materiál plný vody

Je třeba skutečně myslet na to, že surové dřevo obsahuje v sobě skutečně hodně vlhkosti a tak se na některé věci rozhodně nehodí. Navíc když se špatně ošetří, tak se může objevit další problém a to v podobě biotických škůdců. Ale je pravdou, že se to spíše týká méně trvanlivých dřevin. Další výskyt se objevuje u řeziva, které nebylo technicky vysušené a upravené. To se ovšem v případě KVH hranolů stát nemůže. Zárukou, že jsou zničena veškerá stádia hmyzu, což jsou vajíčka, larvy i dospělé kusy, je právě tento proces vysoušení. Dřevo se suší uměle suší v teplovzdušných sušárnách při teplotách nad 160°C. To spolehlivě veškeré škůdce zničí.
pila jak řeže do kmene stromu

Výhody a použití KVH hranolů

Především jsou KVH hranoly běžně dostupné na pilách, pěkně vysušené, hoblované a nejčastěji přirozeně smrkové. Používají se na dřevěné konstrukce staveb a to jak malých, tak i velkých rozměrů. Rozhodně se musí přihlédnout k velkému plus, kterým je jejich stálost, tudíž se nijak více nevysychají a nemění podstatně tvar, jako je tomu u surového dřeva. Pozdvihnout se musí i pevnost materiálu, což je ale na místě, pokud se má tato forma zpracovaného hranolu použít například ke stavbě rodinného domu. Naštěstí hranoly, které se použijí ke stavbě, naplňují vždy předepsanou normovou kvalitu.