Jak fungují v seriálu mašinka Tomáš koleje

Mašinka Tomáš, v originále Thomas the Tank Engine, je poměrně populární britský seriál pro nejmenší. Ačkoliv se rozhodně nejedná o nejkvalitnější počin, který můžete v televizi vidět, což zahrnuje pořady i pro tuto věkovou skupinu, našel i své příznivce i u nás.

Hlavním hrdinou, jak už název napovídá, je vlak jménem Tomáš (v originále Thomas). Ten je oživlý, podobně jako například některé stroje ve filmu studia Pixar Auta. Rozdíl je v tom, že zde jsou i normální lidé. Vlaky jsou zde používány jako pomocné síly, přepravující lidi či zboží. Samozřejmě zde není jen hlavní hrdina, ale celé osazenstvo nádraží, ať už mechanické, nebo z masa a kostí. koleje v zatáčce

Můžeme si položit otázku, jak v tomto světě vše funguje. Koneckonců ač myslící bytosti, mají stejné schopnosti i omezení jako běžné lokomotivy, které známe. A jedním z nich je i fakt, že mohou jezdit pouze po kolejnicích. To je samozřejmě naprosto v pořádku u nemyslícího stroje, ale u bytosti, která cítí a vnímá, se to může zdát svazující.

Přesto jsou i v seriálu mašinka Tomáš koleje Mašinka Tomáš tím, po čem vlaky jezdí. Zajímavé je, že nikdy necítí ani to nejmenší nutkání podívat se, co je za tou cestou, kterou už tak dobře znají. A pokud ano, tak tam vede trať.

Přesto se může zdát, že se skutečně jedná o zotročení rozumných tvorů, neboť vlaky jsou zde schopny s lidmi komunikovat, a právě lidé staví železniční tratě a rozhodují, kudy pojedou. V tom nemají lokomotivy žádné slovo.dvojité kolejnice

Je to tedy zvláštní kombinace fantazie a reality, která ani při povrchním zamyšlení příliš nedává smysl. Ale nebudeme si nic nalhávat, jedná se skutečně o pořad pro nejmenší, takže tam si to mohou dovolit. Je jen škoda, že považují naše potomky za něco, čemu stačí k zábavě jen pohyblivé obrázky a zvuky a které není třeba nijak pomocí pořadů učit a rozvíjet.