Předčítáte svému dítěti?

Přestože bývá společné čtení doporučováno všem rodičům a dětem bez rozdílu, je tato činnost často zanedbávána – ať už z nedostatku času, nebo proto, že se rodičům zkrátka nechce nebo to nepovažují za důležité.
Pojďme se tedy podívat na některé výhody pravidelného čtení s dětmi:
Společně strávené okamžiky
Velkou výhodou společného předčítání, kterou vyzdvihují i psychologové, je čas, který stráví rodič se svým potomkem. Spolu prožívají díky příběhu stejné emoce i příjemné napětí, vztah mezi nimi se tak přirozeně prohlubuje.
holčička motýlek
Rozšíření slovní zásoby
Ať už se jedná o školáka, který čte rodičům, nebo o předškolní dítě, jež poslouchá příběhy, znamená pro něj čtení velkou pomoc v prohlubování jazykových znalostí, které je v tomto věku důležité pro správný vývoj dítěte.
Lepší vyjadřovací schopnosti
Spolu s lepší slovní zásobou přichází i schopnost lépe vyjadřovat myšlenky – lepšímu formulování názorů navíc prospívá i následná diskuze o příběhu, kterou rodič s dítětem vede.
Prohlubování zkušeností, nové obzory
Prostřednictvím pohádek a lidového vyprávění se děti vždy měly něco naučit. Příběhy totiž dětská mysl prožívá podobně intenzivně, jako by se jednalo o realitu – díky nim si tedy dítě může bezpečně prožít i komplikované situace a načerpat z nich zkušenosti uplatnitelné v jeho vlastním životě. Díky knihám se dítě může dostat do prostředí pro něj neobvyklého, případně se seznámit s typy lidí, které nepotkává ve svém bezprostředním okolí – tyto podněty pro něj mohou mít podobnou hodnotu jako reálně prožité chvíle.
kniha o psovi
Návyk
Čteme-li s dítětem od nejútlejšího věku, je mnohem pravděpodobnější, že si cestu ke knihám najde i v pozdějším věku, až se naučí číst, samo.
Čtení příběhů by mělo bavit obě strany, jenom tak bude přínosné; vyberte tedy příběh, který bude zajímat vás i vaše dítě, a vrhněte se spolu s potomkem do nového dobrodružství!


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup